Ludwig van Beethoven – rodzina

Rodzina Beethovena wywarła na niego ogromny wpływ, pomagając wywołać w nim pasję, która leży u podstaw jego największych utworów. 

Beethoven memorial Vienna

1. Ojciec Ludwiga – Johann van Beethoven

W wieku 22 lat Johann van Beethoven został muzykantem nadwornym ze względu na swój wspaniały tenorowy głos. Aby uzupełnić niewielkie dochody, udzielał lekcji śpiewu i gry na fortepianie …

2. Matka Ludwiga – Maria Magdalena Keverich 

Maria Magdalena Keverich była córką Heinricha Kevericha, głównego nadzorcy kuchni w pałacu elektora Trèvesa w Ehrenbreitstein …

3. Ludwig van Beethoven (1712-1773) Dziadek Beethovena

Urodził się w Malines we Flandrii jako syn mistrza piekarskiego. W wieku pięciu lat został uczniem szkoły chóralnej, w której przebywał osiem lat …

4. Nikolaus Johann van Beethoven (1776-1848) Brat Beethovena

Nikolaus podążył za swoim bratem Ludwigiem do Wiednia w grudniu 1795 r., wyrażając pragnienie, by odtąd był znany jako Johann, na pamiątkę zmarłego ojca braci …

5. Caspar Carl van Beethoven (1774-1815) Brat Beethovena

Carl podążył za swoim bratem Ludwigiem do Wiednia w maju 1794 r. Jako muzyk o niewielkim talencie zarabiał skromnie, udzielając lekcji gry na fortepianie, zyskując na tym, że był bratem Beethovena …

6. Johanna van Beethoven (ok. 1784-1868) Szwagierka Beethovena

Brat Beethovena Carl poślubił Johannę Reiss 25 maja 1806 r., co skłoniło Ludwiga do napisania wiele lat później: „Małżeństwo mojego brata było w równym stopniu oznaką jego niemoralności, jak i jego głupoty” …

7. Therese van Beethoven (1787-1828) Szwagierka Beethovena

Brat Beethovena Johann, który przeniósł się do Linzu w 1808 r. po zakupie apteki, mieszkał w zbyt dużym jak na jego potrzeby domu, dlatego jego część postanowił wynająć lekarzowi z Wiednia.

8. Karl van Beethoven (1806-58) Bratanek Beethovena

Karl van Beethoven, syn Carla i Johanny, był jedynym dzieckiem trzech braci Beethovenów, a tym samym jedynym Beethovenem następnego pokolenia …