Kursy i szkolenia BHP w Krakowie

BHP to zbiór norm prawnych i badań, działań organizacyjnych mających na celu stworzenie pracownikom takich warunków pracy, które pozwolą im być efektywnymi w wykonywaniu swoich zadań przy jednoczesnej ochronie przed wieloma zagrożeniami. Aby przystąpić do pracy, konieczne jest ukończenie takiego kursu.

  • Po co szkolenie BHP? 

Pracodawca jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia swoich pracowników. Aby praca odbywała się w jak najbezpieczniejszych warunkach, muszą oni znać procedury. W związku z tym przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków, konieczne jest ukończenie takiego kursu. 

  • Gdzie szukać szkoleniowców w Krakowie? 

Szkolenie może przeprowadzać pracodawca, pracownik służby BHP, inny wyznaczony pracownik. Coraz więcej pracodawców decyduje się na szkolenia zewnętrzne, prowadzone przez specjalistów. Jeśli chodzi o kursy i szkolenia BHP w Krakowie, warto sprawić na przykład firmę BHP-center

  • Jak przebiega szkolenie BHP?

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne (a te na ogólne i instruktażowe) oraz okresowe. 

Pierwsze szkolenie BHP dla pracownika to wstępne zapoznanie się z firmą i jej zasadami. Bez niego nie może on rozpocząć pracy, ponieważ jego kwalifikacje nie są zgodne z normami – co oznacza, że wszelkie związane z tym zagrożenia będą bardziej prawdopodobne ze względu na te osoby, którym brakuje kluczowej wiedzy o tym, jak wszystko powinno przebiegać zgodnie z prawem. Szkolenie ogólne obejmuje przepisy prawne, dodatkowo często w jego ramach przeprowadzane są szkolenia przeciwpożarowe oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Wówczas pracownik uczy się wiedzy ogólnej, która przyda się w każdym miejscu pracy. 

Szkolenie wstępne powinno obejmować podstawy tego, co jest oczekiwane na danym stanowisku i jak to się wiąże z bezpieczeństwem. Dokładne wprowadzenie pomoże pracownikom szybko rozpocząć wykonywanie nowych zadań, dając im jednocześnie możliwość uzyskania informacji zwrotnej od kierowników na temat umiejętności, które mogą wymagać poprawy lub braków, które w razie potrzeby można uzupełnić, korzystając z innych zasobów w ramach polityki firmy.

Ponadto podczas wstępnego instruktażu dla pracowników istnieją dwie części: ogólne zasady i przepisy dotyczące zachowania w pracy oraz specyficzna wiedza skoncentrowana wyłącznie na obowiązkach służbowych, unikalna tylko dla wymagań poszczególnych działów.

Pierwsze okresowe szkolenie BHP powinno być przeprowadzone w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy przez pracownika, ale w większości przypadków zaleca się kontynuowanie tego typu edukacji z dodatkowymi sesjami co 3 lata w przypadku stanowisk robotniczych lub prac o podwyższonym ryzyku, takich jak te, które wymagają użycia ciężkiego sprzętu. Kolejne okresy mogą się różnić w zależności od tego, jakie zadania są związane z poszczególnymi zawodami: pracownicy administracyjni mogą wymagać kursów raz na 6 lat, podczas gdy zwykli pracownicy biurowi mogą potrzebować tylko jednej lekcji w roku; kadra kierownicza będzie miała swój własny harmonogram oparty na tym, jak często zachodzą zmiany w polityce firmy, które mogą zmienić wymagania.