naprawa podestów ruchomych

Konserwacja i naprawa podestów ruchomych

Podesty ruchome są bardzo przydatne przy pracach na wysokościach. Duża powierzchnia podestu gwarantuje bezpieczeństwo, stabilność oraz swobodę pracy. W przeciwieństwie do rusztowań mogą być używane wszędzie tam, gdzie dostęp do wysoko położonego miejsca jest potrzebny tylko przez krótki czas. Urządzenia te podlegają dozorowi technicznemu i dlatego wymagają regularnych przeglądów oraz działań konserwacyjnych.

Podesty ruchome to urządzenia, które służą do bezpiecznego i sprawnego wykonywania prac na wysokościach. Zwane są zwyżkami lub podnośnikami. Dzięki swojej platformie umożliwiają podnoszenia pracowników, materiałów, sprzętu oraz narzędzi.

Duży wybór podestów ruchomych pozwala na dobranie najlepszego urządzenia do specyfiki konkretnego zadnia. Przed wybraniem urządzenia warto znać kilka jego parametrów, np. udźwig, wysokość, wielkość potrzebnej platformy, dostęp do zasilania, ilość wolnej przestrzeni w miejscu pracy. 

Podesty ruchome dzielimy na:

  • podnośniki nożycowe;
  • podnośniki teleskopowe;
  • podesty przegubowe;
  • podnośniki teleskopowo-przegubowe.

Najczęstsze awarie podestów ruchomych

Istnieje dużo przyczyn, które mogą spowodować awarie przy pracy z podestami ruchomymi. Niestety, często usterki te wynikają z niewłaściwych działań osób je użytkujących. Wypadki i awarie z udziałem podestów ruchomych mogą wynikać z:

  • nieprawidłowego użytkowania urządzenia;
  • nieprzestrzegania zaleceń producenta;
  • niewystarczających szkoleń pracowników;
  • niewłaściwego nadzoru; 
  • niewłaściwej oceny zagrożenia związanego z pracę, miejscem i sprzętem. 

Wytyczne określają praktyki  w zakresie bezpiecznego korzystania z podestów ruchomych. Dzięki takim wytycznym urządzenie pracuje bezawaryjnie, a pracownicy mogą czuć bezpiecznie podczas pracy na podnośniku. 

Podesty ruchome – naprawa i serwis

Naprawa podestów ruchomych, działania konserwujące, a także realizacja badań powinny być prowadzone w autoryzowanych serwisach. Wśród usług serwisowych dostępne są generalne remonty urządzeń podlegających kontroli UDT oraz pomoc techniczna. Wyspecjalizowani fachowcy szybko zdiagnozują usterki, a także przedstawią zalecenia dotyczące naprawy uszkodzeń. 

Podesty ruchome podlegają badaniom eksploatacyjnym, okresowym, powypadkowym oraz poawaryjnym. 

Podesty ruchome są wykorzystywane na halach produkcyjnych oraz magazynowych, przy przeładunku towarów, pracach budowlanych, remontowych itp. Ich częsta i długotrwała eksploatacja może sprawić, że urządzenie ulegnie awarii. Wtedy najlepiej przeprowadzić naprawę w autoryzowanym serwisie.