Czym jest obsługa BHP?

Od dawna polscy pracodawcy zobowiązani są do zadbania o bezpieczeństwo i higienę pracy. Wynika to bezpośrednio z kodeksu pracy, a także szeregu rozporządzeń. Obsługa BHP Warszawa nie jest prosta. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się usługa polegająca na zleceniu wszystkich kwestii związanych z BHP zewnętrznej firmie. Na czym polega obsługa BHP Warszawa?

Czym jest obsługa BHP Warszawa?

Obsługa BHP to naprawdę szerokie pojęcie. Może ono odnosić się do wszystkich usług, które powiązane są z bezpieczeństwem pracy. Najczęściej obsługa BHP zlecana zewnętrznym firmom koncentruje się na przeprowadzaniu obowiązkowych okresowych szkoleń pracowników z zakresu BHP. Takie szkolenie cyklicznie przechodzą wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu na to, jakie stanowisko zajmują i jaki jest ich zakres obowiązków. Można również podjąć decyzję o powierzeniu zewnętrznej firmie wszystkich czynnością związanych z BHP. 

Chodzi więc o:

  • ocenę ryzyka zawodowego;
  • przygotowywanie stanowisk pracy;
  • opracowywanie procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • opracowywanie regulaminów i instrukcji;
  • doradztwo w zakresie BHP.

Tym, na co coraz częściej decydują się przedsiębiorcy są również audyty BHP. Dostarczają one szeregu cennych informacji dotyczących tego, co poprawić w pracy, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Na czym polega stały nadzór w zakresie BHP?

Obsługa BHP to bardzo często stały nadzór w zakresie BHP wykonywany przez firmę zewnętrzną. Obecnie jest to najbardziej efektywne rozwiązanie, jeśli zależy nam na tym, aby pod względem higieny i bezpieczeństwa pracy nie można było naszej firmie nic zarzucić. 

Stawiając na taką usługę, można liczyć między innymi na:

  • interpretację obowiązujących przepisów BHP;
  • nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów BHP;
  • opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur;
  • sporządzanie wymaganej prawem dokumentacji, jeśli w zakładzie pracy dojdzie do wypadku.

Zewnętrzna firma podejmuje się także reprezentowania firmy, jeśli pojawiają się w niej przedstawiciele instytucji uprawnionych do kontroli w zakresie przestrzegania przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dlaczego usługi zewnętrznej firmy w zakresie obsługi BHP to dobry wybór?

Firmy świadczące usługi w zakresie obsługi BHP zatrudniają najlepszych specjalistów w tym zakresie. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i doświadczenie praktyczne, co pozwala im zadbać o to, aby w zakładzie pracy przestrzegane były wszystkie regulacje w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. Decydując się na usługi takiej firmy, można być pewnym, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, a ewentualna kontrola ze strony instytucji państwowych do tego uprawnionych zakończy się pozytywną opinią.

Obsługa BHP to usługa, której popularność cały czas rośnie. Decydując się na nią, można przestać martwić się o to, czy przepisy BHP w naszej firmie są przestrzegane. Zewnętrzna firma zadba o to, aby wszystko odbywało się jak należy.